SOFINANCIRANJE POSTAVITVE MFE PRŠUTARNA S'KRASA

Investitor Pršutarna s’krasa d.o.o. namerava na strehi obrata na lokaciji Lokev 9, 6219 Lokev postaviti sončno elektarno moči 343,5 kW. Objekt je v lasti podjetja in priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.

Z investicijo bo prišlo do proizvodnje električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, do dviga okoljske osveščenosti, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanja kakovosti bivalnega okolja. Postavitev sončne elektrarne na proizvodnem objektu, bo pomenila tudi gospodarno upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja investitorja.

Z investicijo v novo sončno elektrarno se bo investitor prijavil na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo na javni razpis bo investitor skušal pridobiti finančno spodbudo v višini 20 % upravičenih stroškov investicije (natančneje 68.700 EUR). Sredstva po tem javnem razpisu v celoti prispeva Kohezijski sklad.

Glavne tehnične značilnosti nove sončne elektrarne bodo:

  • moč PV generatorja MFE PRŠUTARNA S’KRASA 343,5 kWp
  • število PV modulov 755 kosov
  • moč posameznega PV modula – SE: 455 Wp
  • proizvajalec PV modula: Risen
  • tip razsmernikov Huawei
  • število razsmernikov 6

Izvedbena dela bodo potekala med marcem 2022 in decembrom 2022, sončni elektrarni pa bosta predvidoma začeli obratovati decembra 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

www.euskladi.si