Sofinanciranje postavitve MFE Pršutarna s'krasa​

Investitor Pršutarna s’krasa d.o.o. namerava na strehi obrata na lokaciji Lokev 9, 6219 Lokev postaviti sončno elektarno moči 343,5 kW. Objekt je v lasti podjetja in priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.

Z investicijo bo prišlo do proizvodnje električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, do dviga okoljske osveščenosti, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanja kakovosti bivalnega okolja. Postavitev sončne elektrarne na proizvodnem objektu, bo pomenila tudi gospodarno upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja investitorja.

Z investicijo v novo sončno elektrarno se bo investitor prijavil na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo na javni razpis bo investitor skušal pridobiti finančno spodbudo v višini 20 % upravičenih stroškov investicije (natančneje 68.700 EUR). Sredstva po tem javnem razpisu v celoti prispeva Kohezijski sklad.

Glavne tehnične značilnosti nove sončne elektrarne bodo:

  • moč PV generatorja MFE PRŠUTARNA S’KRASA 343,5 kWpštevilo PV modulov 755 kosov
  • moč posameznega PV modula – SE: 455 Wp
  • proizvajalec PV modula: Risen
  • tip razsmernikov Huawei
  • število razsmernikov 6

Izvedbena dela bodo potekala med marcem 2022 in decembrom 2022, sončna elektrarna pa bo predvidoma začela obratovati decembra 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.euskladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada