Pancete

Kraška panceta

Kraška panceta je sušena slanina bogato prošarana mišićninom. Mišićnina i slanina dobro su povezani i međusobno su u pravom odnosu. Mješavina začina, u kojoj prevladava papar, obogaćuje krašku pancetu izuzetno ugodnim mirisom i okusom. Okus nadopunjuje morska sol iz piranskih solana.

Kraška panceta
Težina cca. 1 kg

Kraška panceta 1/2

Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Za proizvodnju kraške pancete važan je izbor svježeg mesa i slanine. Slanina je izrađena u obliku pravokutnika. Soljenje se vrši na tradicionalni, suhi način, koristeći grubu morsku sol. Sve faze proizvodnje od soljenja do sušenja / sazrijevanja odvijaju se na Krasu, na području za proizvodnju kraške slanine. Proizvođači koji imaju cjelokupni proizvodni proces organiziran na području Krasa imaju pravo oznake “Kraška panceta”. Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla znači zaštitu tradicije i tehnološkog procesa, koji u posebnoj kraškoj klimi omogućuju proizvodnju slovenskog proizvoda karakteristične kakvoće.